map

Nhà   Cairo

St Benedict of the Copts

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 5 Đan Sĩ CongregationCongregatio Ottiliensis (Ott)địa chỉ St Benedict of the Copts
Villa 2
17th Street
Al-Mokkatam
Cairo
EGYPT
Ägypten (Egypt)
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
mạng "web" http://www.osbegypt.com
địa chỉ điện thơ (e-mail) osb.bruno@gmail.com
Điện thơ của Webmaster.jeremias@ottilien.de
số vùng gần sân bay lớn nào nhất CAI
Gần thành phố lớn nào nhất Cairo (0) (0)