map

Nhà   Fürstenzell

Heimvolksschule St. Maria

Neustift vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio a Bellemagny ab Adoratione Perpetua (APBelle)địa chỉ Heimvolksschule St. Maria
Passauer Str.21
D-94081 Fuerstenzell
Deutschland (Germany)
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. + 49 (0)8502 8060
mạng "web" http://www.heimvolksschule.de
địa chỉ điện thơ (e-mail) traeger@heimvolksschule.de
Điện thơ của Webmaster.Priorat.Kloster.Neustift@t-online.de
Gần thành phố lớn nào nhất Passau (0) (0)