map

Nhà   Nakagugu

Nakagugu S. John Bosco

Hanga vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Ottiliensis (Ott)địa chỉ Nakagugu S. John Bosco
c/o Benedictine Abbey Hanga
P.O. Box 217
Songea
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
địa chỉ điện thơ (e-mail) siegfried@erzabtei.de
Điện thơ của Webmaster.jeremias@ottilien.de (0) (0)