map

Nhà   Budapest

Bences Rendhaz Budapest

Pannonhalma vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 5 Đan Sĩ CongregationCongregatio Hungarica (Hung)địa chỉ Bences Rendhaz Budapest
H-1112 Budapest, Peterhegyi ut 67
Magyarország (Hungary)
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +36 1 2275725
số fax +36 1 2275726
địa chỉ điện thơ (e-mail) halmosabel@freemail.hu
Điện thơ của Webmaster.p.adam@osb.hu
số vùng gần sân bay lớn nào nhất BUD
Gần thành phố lớn nào nhất Budapest (0) (0)
Tĩnh tâm
Lễ Thánh Bổn MạngSt. Benedict (21/21)