map

Nhà   Muntinlupa

St. Benedict's College

Manila vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 8 Đan Sĩ CongregationPro-Provincia Philippina (Subl phil)địa chỉ St. Benedict's College
Benedictine Fathers
Don Manolo Blvd
Alabang Hills Village
1770 Alabang Muntinlupa
Philippines
Filipinas
Thời giờ khác nhauGMT+07:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +63 (0)2 8424354 +63 (0)2 8423508
số fax +63 (0)2 8423511
mạng "web" http://www.stbenedict.edu/
địa chỉ điện thơ (e-mail) abbey@sanbeda.edu.ph
Điện thơ của Webmaster.abbey@sanbeda.edu.ph
số vùng gần sân bay lớn nào nhất MNL
Gần thành phố lớn nào nhất Manila (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSt. Benedict