map

Nhà   El Miracle

Monestir de Nra Sta de El Miracle

Montserrat vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 6 Đan Sĩ CongregationProvincia Hispanica (Subl hisp)địa chỉ Monestir de Nra Sta de El Miracle
Santuari
E-25287 EL MIRACLE
España
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +34 (0)973 480002
số fax +34 (0)973 481756
địa chỉ điện thơ (e-mail) jmsanroma@hotmail.com
Điện thơ của Webmaster.secretaria@abadiamontserrat.net
số vùng gần sân bay lớn nào nhất BCN
Gần thành phố lớn nào nhất Manresa - Barcelona (0) (0)
Nhà khách
Tĩnh tâm