map

Nhà   Fabriano - Camaldolesi

Monastero ss. Biagio e Romualdo

Fonte Avellana vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Đan Sĩ CongregationCongregatio Camaldulensis (Cam)địa chỉ Monastero ss. Biagio e Romualdo
Monastero dei SS. Biagio e Romualdo
Piazza Manin 12
I-60044 Fabriano (AN)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 (0732) 21935
số fax +39 0732 21935
Gần thành phố lớn nào nhất fabriano
fabriano (0) (0)
Lễ Thánh Bổn Mạngsan romualdo (19/19)