map

Nhà   Mtwara

Missionary Benedictine Sisters

Ndanda Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
St. Scholastica's Convent
PO Box 202
Mtwara
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +255 232 2333602
số fax +255 232 2333168
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it (0) (0)