map

Nhà   Donam-dong

Missionary Benedictine Sisters

Seoul - Saint Gertrude vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
1-2, Donseon-dong 2ga, Seongbug-gu
Seoul 136-052
Rep. Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 2 9236105
số fax +82 2 9250089
mạng "web" http://www.benedict.or.kr
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Seoul
Gần thành phố lớn nào nhất Seoul (0) (0)