map

Nhà   Nicolosi

Monastero Benedettino Beato G.B. Dusmet

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 4 Đan Sĩ CongregationProvincia Italica (Subl it)địa chỉ Monastero Benedettino Beato G.B. Dusmet
Via Grotta delle Colombe, 7
Casella Postale A-19
I-95030 Nicolosi (Catania)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 095910609
địa chỉ điện thơ (e-mail) vgrizzone@tin.it
Điện thơ của Webmaster.rota.osb@gmail.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất CTA
Gần thành phố lớn nào nhất Catania
Catania
Bến cảngCatania
Đi raNicolosi (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngBeato Giuseppe Benedetto Dusmet (25/25)