map

Nhà   Bongduri

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
Seongju Fatima Elderly Daycare Center
952, Bongduri, Geum-su-Myeon, Seongju-gun
Gyeongsanbuk-do 719-872
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 54 9325522
số fax +82 54 9325413
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr