map

Nhà   Morundae (Busan)

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
1549 Dadae 1-dong, Saha-gu
Busan 604-829
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 51 2658901
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr