map

Nhà   Bokhyeon-dong

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
21-5 Bokhyeon 2-dong, Buk-gu,
Daegu-si 702-833
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 53 3845004
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr