map

Congregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing

f10 - Tutzing - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1885
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
địa chỉ điện thơ (e-mail) iohalili@yahoo.com

Những Đan viện của Tu Hội

Tutzing - Nhà dòng
Gimcheon Daegu Priory - Nhà
Roma - Nhà dòng
Jinja Roma - Nhà
Kuito-Bié Torres Novas - Nhà
São Paulo - St. Andreas Kim Daegu Priory - Nhà
Menongue Torres Novas - Nhà
Zarevbrod Roma - Nhà
Manila - College Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Legaspi Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Baguio Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Angeles Manila - Saint Scholastica's - Nhà
San Fernando Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Ormoc Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Bacolod Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marikina - Academy Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Tabunok Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marikina - Formation Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Taal Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marihatag Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Tagaytay Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Nairobi - Sacred Heart - Nhà dòng
Endo Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Chesongoch Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Nairobi-Ruaraka Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Ndanda Priory - Nhà dòng
Norfolk - Nhà dòng
Graceville Norfolk - Nhà
Wayne Norfolk - Nhà
Winnebago Norfolk - Nhà
Olinda - Bairro Novo Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Bernried Tutzing - Nhà
Dresden Tutzing - Nhà
Ettiswil Tutzing - Nhà 7 Các Sơ
Wessobrunn Tutzing - Nhà
Bunya Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Namuntuntu Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Ongha Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Ruacana Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Shambyu Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Saint Michael - Outjo Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Swakopmund Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Tondoro Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Tsumeb Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Barbalha Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Caruaru - Sagrado Coracão Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Olinda - Casa Caiada Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Daegu Priory - Nhà dòng
Malhada de Pedras Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Windhoek - R.C.Hospital Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Recife Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Caruaru - São José do Monte Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Punalur - Kerala Roma - Nhà
Uwemba - Saint Gertrud Peramiho - Saint Scholastica - Nhà
Seoul - Saint Gertrude - Nhà dòng
Mia 3-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Sang-Ji Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Seongnam Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Suyu-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Wangsibri Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Wongok Seoul - Saint Gertrude - Nhà
São Paulo - Ipiranga Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Buenos Aires - Epifania Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Cunha Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Rio de Janeiro - Santo Amaro Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Los Toldos (Argentina) Buenos Aires - Epifania - Nhà
Itapetininga Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Presidente Prudente Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Santa Rita D'Oeste Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Araçoiaba da Serra Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Shinyanga - Outreach Ndanda Priory - Nhà
Olinda - Ouro Preto Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Daegu - Fatima Hospital Daegu Priory - Nhà
Seongju Daegu Priory - Nhà
Gongpyeong-dong Daegu Priory - Nhà
Sang ju Daegu Priory - Nhà
Changwon-Fatima Hospital Daegu Priory - Nhà
Hamch'ang Daegu Priory - Nhà
Shinam-dong Daegu Priory - Nhà
Sinpyeong-dong/Gumi Daegu Priory - Nhà
Yeonhwa-ri Daegu Priory - Nhà
Daemyeong-dong Daegu Priory - Nhà
Keungogae Daegu Priory - Nhà
Los Angeles Daegu Priory - Nhà
Guri Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Gogang-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Allim-dong Daegu Priory - Nhà
Weolpyeong-dong Daegu Priory - Nhà
Tanbang-dong Daegu Priory - Nhà
Gocheog-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Gaebong-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
DAR-ES-SALAAM Peramiho - Saint Scholastica - Nhà
Torres Novas - Nhà dòng
Baltar Torres Novas - Nhà
Madrid - Carabanchel Torres Novas - Nhà
Luanda - Kikolo Torres Novas - Nhà
Songea-Mjimwema Outreach Peramiho - Saint Scholastica - Nhà
Tacloban College Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Mati Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Westgrove College Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Eldoret - St. Benedict's Convent Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Mtwara - St. Tekla Ndanda Priory - Nhà
Marikina - Home Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Hangangjin / Seoul Daegu Priory - Nhà
Hyeonggok-dong / Gumi Daegu Priory - Nhà
Heungdeok (Sajik-1-dong) Daegu Priory - Nhà
Gyeongsan Daegu Priory - Nhà
Jaundae Daegu Priory - Nhà
Daebang-dong Daegu Priory - Nhà
Hannam-dong Parish Daegu Priory - Nhà
Haeundae (Busan) Daegu Priory - Nhà
Bokhyeon-dong Daegu Priory - Nhà
Sarangsaem Daegu Priory - Nhà
Morundae (Busan) Daegu Priory - Nhà
Beommul-dong Daegu Priory - Nhà
Bong Pyeong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Bongduri Daegu Priory - Nhà
Rome - Guesthouse Roma - Nhà
Rajkot Outreach Roma - Nhà
Yeonsu-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Donam-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Pocheon Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Angjae Dong Daegu Priory - Nhà
Mtwara Ndanda Priory - Nhà
Nyangao Ndanda Priory - Nhà
Demarest / USA Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Gicheonri - Center Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Luanda - São Bento Torres Novas - Nhà
Sekirovo Outreach Zarevbrod - Nhà
Kimumu Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Tacloban - Hospital Manila - Saint Scholastica's - Nhà