map

Congregatio Brasiliensis

07 (f61) - Bras - Đan Sĩ Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1827
mạng "web" http://www.osb.org.br
địa chỉ điện thơ (e-mail) hugonis@bol.com.br

Những Đan viện của Tu Hội

Garanhuns - Nhà dòng 18 Đan Sĩ
Prazeres Olinda - Nhà 2 Đan Sĩ
Olinda - Đan Phụ Viện 32 Đan Sĩ 65 Hiến sinh giáo dân
Serra Clara - Nhà dòng 7 Đan Sĩ
Rio de Janeiro - Đan Phụ Viện 40 Đan Sĩ 190 Hiến sinh giáo dân
Sorocaba São Paulo - São Bento - Nhà 2 Đan Sĩ
Bahia - Đan Phụ Viện 31 Đan Sĩ 105 Hiến sinh giáo dân
São Paulo - São Bento - Đan Phụ Viện 40 Đan Sĩ 76 Hiến sinh giáo dân
Jundiaí São Paulo - São Bento - Nhà 1 Đan Sĩ
Salvador - BMV de Gratia Bahia - Nhà 1 Đan Sĩ
Itapecerica da Serra - Nossa Senhora da Paz - Đan Phụ Viện 21 Nữ Đan Sĩ 8 Hiến sinh giáo dân
Belo Horizonte - Đan Phụ Viện 41 Nữ Đan Sĩ 70 Hiến sinh giáo dân
Campos do Jordão - Đan Phụ Viện 28 Nữ Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Caxambu - Đan Phụ Viện 13 Nữ Đan Sĩ 16 Hiến sinh giáo dân
Juiz de Fora - Đan Phụ Viện 25 Nữ Đan Sĩ 33 Hiến sinh giáo dân
Olinda - Nossa Senhora do Monte - Đan Phụ Viện 28 Nữ Đan Sĩ
Fortaleza - Visitação Olinda - Nossa Senhora do Monte - Nhà dòng 4 Nữ Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
João Pessoa Olinda - Nossa Senhora Do Monte - Nhà 2 Nữ Đan Sĩ
Petrópolis - Đan Phụ Viện 35 Nữ Đan Sĩ 60 Hiến sinh giáo dân
Guajará Mirim Petrópolis - Nhà dòng 5 Nữ Đan Sĩ
Santa Rosa - Nhà dòng 6 Nữ Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
São Mateus Petrópolis - Nhà dòng 7 Nữ Đan Sĩ 21 Hiến sinh giáo dân
Salvador - Bahia - Đan Phụ Viện 18 Nữ Đan Sĩ 25 Hiến sinh giáo dân
Juazeiro do Norte - Nhà dòng 14 Nữ Đan Sĩ 4 Hiến sinh giáo dân
São Paulo - Santa Maria - Đan Phụ Viện 21 Nữ Đan Sĩ 25 Hiến sinh giáo dân
Uberaba - Đan Phụ Viện 26 Nữ Đan Sĩ 30 Hiến sinh giáo dân
Bologna - *Priorato* 3 Đan Sĩ
Brasília - Nhà dòng 10 Đan Sĩ 16 Hiến sinh giáo dân
Rio Branco Juiz de Fora - Nhà dòng 4 Nữ Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro - Nhà dòng 1 Đan Sĩ