map

Congregatio Austriaca

05 - Aust - Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1625
mạng "web" http://www.benediktiner.at
địa chỉ điện thơ (e-mail) papepi@stift-seitenstetten.at

Những Đan viện của Tu Hội

Seitenstetten - Đan Phụ Viện 36 Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Admont - Đan Phụ Viện 29 Đan Sĩ
Lambach - Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
Göttweig - Đan Phụ Viện 61 Đan Sĩ 44 Hiến sinh giáo dân
Sankt Paul - Đan Phụ Viện 13 Đan Sĩ
Michaelbeuern - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ
Altenburg - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ
Salzburg - Đan Phụ Viện 28 Đan Sĩ 11 Hiến sinh giáo dân
Salzburg - Sankt Benedikt - Trường nội trú
Sankt Lambrecht - Đan Phụ Viện 16 Đan Sĩ
Mariazell Sankt Lambrecht - Nhà 5 Đan Sĩ
Maria Roggendorf Göttweig - *Prioratus_conventualis* 5 Đan Sĩ
Gut Aich - Nhà dòng 5 Đan Sĩ 2 Hiến sinh giáo dân
Kremsmünster - Đan Phụ Viện 63 Đan Sĩ
Melk - Đan Phụ Viện 31 Đan Sĩ
Wien - Đan Phụ Viện 25 Đan Sĩ