map

Foederatio Catalana

f45 02 - Hisp cat - монахини

дата основания1960
страница в Интернете http://www.benedictinescat.com
e-mail santbenet@benedictinescat.com

монастыри Конгрегации

Puiggraciós Girona - Приорат
Girona - Аббатство
Manacor - Аббатство
Monserrat - Sant Benet - Аббатство 36 монахини