map

Abatia   Roma - Santa Maria Nuova

Abbazia Santa Maria Nova

Titlul juridicAbatia
Tipul manastirii 3 Monahi CongregationCongregatio Montis Oliveti (Oliv)adresa Abbazia Santa Maria Nova
Piazza S.Francesca Romana, 4
I-00186 Roma
Italia
Diferenta de fus orarGMT+01:00
Telefon Numerele dintre paranteze se omit cand se telefoneaza din strainatate +39 06 6795528
FAX +39 06 69940205
adresa de e-mail monastero@abbaziasantamarianova.it
Codul aeroportului FCO
Cel mai apropiat oras important Roma (0) (0)