map

Pro-Provincia Germanica

10 06 - Subl germ - Zakonnicy

Data fundacji1872
Adres Email webmaster@abtei-kornelimuenster.de

Klasztory Kongregacji

Siegburg - Opactwo 13 Zakonnicy
Kornelimünster - Opactwo 9 Zakonnicy 24 Oblaci świeccy