map

Foederatio Immaculati Cordis Mariae

f42 - ICMFoed - Zakonnice

Data fundacji1953

Klasztory Kongregacji

Belmont - Tramonet - Opactwo 38 Zakonnice
Chantelle - Opactwo 13 Zakonnice 23 Oblaci świeccy
Juignac - Opactwo 58 Zakonnice 1 Oblaci świeccy
Jouarre - Opactwo 40 Zakonnice 4 Oblaci świeccy
Conakry - Przeorat
Pradines - Opactwo 52 Zakonnice 4 Oblaci świeccy
Bouaké - la Bonne Nouvelle - Przeorat 19 Zakonnice
Saint-Benoît - Opactwo 19 Zakonnice 6 Oblaci świeccy