map

Foederatio Calestinarum

f50 - Cael - 여자 수도승

설립 일자0

연합회의 수도원들

Castel Ritaldi - 원장좌 수도원
Quezon City - Oasis Castel Ritaldi - 분원
Castellana Grotte - 원장좌 수도원
L'Aquila - 아빠스좌 수도원 10 여자 수도승
Bimbo L'Aquila - 분원