map

Foederatio Polonica

f03 07 - AP pol - монахини

дата на основаване1653

Mанастири на Конгрегацията

Siedlce - Приорат
Warszawa - Rynek Nowego Miasta - Приорат 26 монахини
Wroclaw - Приорат