map

Congregatio a Clyde ab Adoratione Perpetua

f09 - APClyde - сестри

дата на основаване1874
Страница в Интернетhttp://www.benedictinesisters.org
E-mail адресsister@benedictinesisters.org

Mанастири на Конгрегацията

Tucson - Приорат 25 сестри 200 светски облати
Clyde - Приорат 75 сестри 200 светски облати
Dayton - Приорат 4 сестри 100 светски облати
Sand Springs - Приорат 6 сестри 65 светски облати