map

Foederationes ab Adoratione Perpetua

f03 00 - AP - монахини

дата на основаване1653