map

Congregatio Dominae Nostrae Auxiliatricis Christianorum

f37 - AuxChr - сестри

дата на основаване1946

Mанастири на Конгрегацията

Kawekamo Ndanda - Our Lady Help of Christians - Резиденция