Monasteries

Mineiros - São Bento Atchison - Saint Benedict's - Prioratus 5 monachi 7 oblati saeculares
Mineiros - São José Atchison - Saint Benedict's - Prioratus 6 monachi
Minster - Prioratus 14 moniales
Miracoli - Prioratus 11 monachi
Modena - Prioratus 8 monachi
Modica - Prioratus 22 moniales
Mogi das Cruzes Camaldoli - Sacer Eremus - Domus 2 monachi
Monasterium S. Mariae Montis Oliveti in Ghana Bologna - Domus 4 monachi 1 oblati saeculares
Montaut - Prioratus 7 monachi 1 oblati saeculares
Monte Cassino - Zimbabwe Ampleforth - Prioratus 5 monachi
Monte Giove - Domus 3 monachi
Monte Irago Sankt Ottilien - Domus 3 monachi
Montefiascone - Prioratus 8 moniales
Montefiolo Roma - Priscilla - Domus 6 sorores
Montenero - Prioratus 14 monachi
Moratuwa Brighton - Saint Benedict's - Domus
Morne-Saint-Benoît Landévennec - Prioratus 5 monachi
Morundae (Busan) Daegu Priory - Domus
Moryn Niegów-Samaria - Domus 6 sorores
Mount Angel - Queen of Angels - Prioratus 39 sorores
Mount Saviour - Prioratus 14 monachi 300 oblati saeculares
Moustier-en Fagne Mesnil-Saint-Loup - Domus 2 monachi
Moustier-en-Fagne - Prioratus 4 moniales 20 oblati saeculares
Mtwara Ndanda Priory - Domus
Mtwara - St. Tekla Ndanda Priory - Domus

pagina:  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20