Monasteries

Lecce - Santa Geltrude Napoli - Domus
Legaspi Manila - Saint Scholastica's - Domus
Léon - México México - Cristo Rey - Domus
Liberty - Prioratus
Likasi-Saint Sauveur Lubumbashi - Kalubwe - Prioratus 5 moniales
Lisboa Singeverga - Domus
Lisle - Prioratus 29 sorores
Littleton Piedmont - Domus 6 sorores
Llíu Llíu Niño Dios - Prioratus 4 monachi 1 oblati saeculares
London - Hyde Park - Prioratus
Longeborgne Le Bouveret - Domus 2 monachi 1 oblati saeculares
Loppem - Prioratus 20 moniales
Los Angeles Daegu Priory - Domus
Los Toldos (Argentina) Buenos Aires - Epifania - Domus
Luanda - Kikolo Torres Novas - Domus
Luanda - São Bento Torres Novas - Domus
Lubin - Prioratus
Lublin Otwock - Domus
Lubudi Lubumbashi - Kalubwe - Prioratus 5 moniales
Lubumbashi - Prioratus
Lubumbashi - Kalubwe - Prioratus 12 moniales
Lucca - Prioratus 11 moniales
Luena Singeverga - Prioratus
Lutherville - Prioratus

pagina:  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20