map

House   Amelia

Monastero di S. Magno

juridic titleHouse
type of monasteryCongregationmonasterium monialium extra Instituta (eI)address Monastero di S. Magno
Via Posterola 6
I-05022 Amelia (TR)
Italia
GMT offsetGMT+01:00
Telephone The number in parenthesis to be skipped when calling from abroad. +39 0744982193 (0) (0)